Grundejerforeningen Rønnevangen

I Sabro, ulige numre

 

Årets generalforsamling blev afholdt som online møde den 18. maj 2021 kl. 19.30

Generalforsamlingen blev i år afholdt som online møde på grund af forsamlingsrestriktionerne i forbindelse med COVID-19.

Referatet af generalforsamlingen kan ses her .

Det blev besluttet at fastsætte kontingentet for 2021 til i alt 1.750 pr. medlemsandel fordelt med 1.500 i kontongent til grundejerforeningen og 250 til vejfonden.

Kontingentet vil blive opkrævet via PBS med forfald pr. 1. juli 2021.

 

Privatlivspolitik

Grundejerforeningens GDPR regler kan ses her .

 

Vejbelysning

Ved problemer med vejbelysningen kan dette anmeldes på Aarhus Kommunes hjemmeside Aarhus Kommune - vejbelysning