Grundejerforeningen Rønnevangen

I Sabro, ulige numre

Årets generalforsamling afholdes den 18. april 2024 kl. 19.30 i “Hytten” Damvej 110A

Kontingentet for 2024 foreslås fastsat til 2.000 kr. i alt pr. medlemstal. Kontingentet fordeles med 1.500 kr. til grundejerforeningen og 500 kr. til vejfonden.

Indkaldelsen til generalforsamlingen kan ses her .

Regnskab 2023 og budget 2024 kan ses her .

Kontingentet vil blive opkrævet via PBS med forfald 1. juli 2024.

Grundejerforeningen har de seneste år været uden formand.

I bestyrelsen vil vi meget gerne have denne post besat, så hvis du har lyst til at træde ind i bestyrelsen som formand, så mød op på generalforsamlingen.

Hvis du har nogle spørgsmål til hvad posten kræver af arbejde, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen eller ringe til næstformand Kent Jeppesen på tlf. 51 74 68 90.

Privatlivspolitik

Grundejerforeningens GDPR regler kan ses her .

Vejbelysning

Ved problemer med vejbelysningen kan dette anmeldes på Aarhus Kommunes hjemmeside Aarhus Kommune – vejbelysning