Lokalplan

Lokalplan nr. 730 gælder for Grundejerforeningen Rønnevangen ulige numre (   læs lokalplanen)

Deklarationer

Følgende to deklarationer er tinglyst på matrikler inden for lokalplansområdet (med undtagelse for ejendommen Sabrovej 38)

Deklaration Grundejerforening og Parcelforeninger

Omhandler regler for grundejerforeningen og parcelforeninger inden for lokalplan området (  læs deklarationen)

Deklaration Aftale om forbud mod anvendelse af pesticider

Formålet med aftalen er at sikre indvinding af grundvand uden rester af sprøjtemidler. Samt at sikre at drikkevand af høj kvalitet kan leveres fra Sabro Vandværk. (  læs deklarationen)