Foreningen

Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen, Sabro.

Pligtige medlemmer af grundejerforeningen er samtlige ejere i lokalplan for området i henhold til Lokalplan nr. 730, herunder ejerne af de ulige numre i bebyggelsen Rønnevangen, 8471 Sabro.
Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Århus Kommune.
Grundejerforeningens CVR nr. er 34782318

Formål

Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes interesser og herunder at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplan nr. 730, herunder om pasning og vedligeholdelse af områdets fællesarealer, snerydning, glatføregrusning etc. på veje, stier og fællesaraler, samt forestå drift og vedligeholdelse af det i området under grundejerforeningen henhørende kloakanlæg samt anlæg og drift af eventuelle fælles anlæg for området.

Se endvidere under “Vedtægter” for en uddybning af Grundejerforeningens virke og forpligtelser.

Område markeret med gul på kortet nedenfor dækker fællesarealerne, som hører under grundejerforeningen.