Referat fra ordinær generalforsamling 2016

Referat af årets generalforsamling den 25. februar 2016 samt bestyrelsens beretning:
 Referat
 Bestyrelsens beretning
 PowerPoint præsentation

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

Årets generalforsamling blev afholdt den 25. februar 2016 kl. 19.30 i Sabro Sognegård.
 Indkaldelse til generalforsamlingen
 Fuldmagt til generalforsamlingen

Bestyrelsen modtog et forslag, som jf. vedtægterne er modtaget rettidig.
Revideret dagsorden og indkomne forslag er offentliggjort her på hjemmesiden den 17. februar 2016.
 Revideret dagsorden
 Indkommet forslag

Regnskab og budget som behandles på årets generalforsamling.
 Regnskab 2015
 Budget 2016