Rererat fra ordinær generalforsamling 2014

Referat af årets generalforsamling den 18. juni 2014 samt bestyrelsens beretning for 2013/14
 Referat
 Bestyrelsens beretning

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014

Der afholdes generalforsamling den 18. juni 2014 i Sabro Sognegård.
 Indkaldelse til generalforsamling

Der er fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 6 stk. 1, som omhandler grundejerforeningens formål og opgaver. Herudover er der indkommet priser til brug for behandling af punkt 4 i dagsordenen.
Der er derfor udsendt en ny revideret dagsorden.
 Revideret dagsorden
 Fremsatte forslag
 Fuldmagtsblanket

Regnskab og budget som behandles på årets generalforsamling.
 Regnskab 2013
 Budget 2014

Vejprojektet som blev gennemgået på generalforsamlingen kan ses her.
 Vejprojekt