Kontingent

Kontingentet bliver fastsat på årets ordinære generalforsamling jf. vedtægterne.

Indbetalingen skal ske til foreningen via indbetalingskort udsendt fra Nets.

Husk at tilmelde indbetalingen til PBS.

Kontingentbetalingen for 2023 opkræves pr. 1. juli med 2.000 pr. medlemsandel, fordelt med 1.500 i kontingent og 500 til vejfonden.

Foreningens kontonummer er 1551 0010994381.