Rererat fra ordinær generalforsamling 2017

Referat af årets generalforsamling den 20. april 2017 samt bestyrelsens beretning:

 Referat

 Bestyrelsens beretning 2017

 PowerPoint præsentation

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Årets generalforsamling afholdes den 20. april 2017 kl. 19.30 i Sabro Sognegård.

 Indkaldelse

 Fuldmagt til generalforsamling

Bestyrelsen modtog to forslag, som i henhold til vedtægterne er modtaget rettidig.

Revideret dagsorden og indkomne forslag er offentliggjort her på hjemmesiden den 12. april 2017.

 Revideret dagsorden med indkomne forslag

 Forslag 5.1

 Forslag 5.2

Dokumenter til behandling på årets generalforsamling, herunder regnskab og budget.

 Vedtægter for Vejfond 

 Bilag 1 til Vedtægter for Vejfond

Regnskab for 2016

Budget for 2017