Referat fra ordinær generalforsamling 2019

Referat af årets generalforsamling den 25. februar 2019 samt bestyrelsens beretning:
 Referat
Bestyrelsens beretning

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Årets generalforsamling blev afholdt den 25. februar 2019 kl. 19.30 i Sabro Sognegård.
 Indkaldelse
Fuldmagt

Dokumenter til behandling på årets generalforsamling:
Regnskaber og budgetter