Referat fra ordinær generalforsamling 2021

Referat af årets generalforsamling den 18. maj 2021 samt bestyrelsens beretning:
 Referat
 Bestyrelsens årsberetning

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Årets generalforsamling afholdes som online møde den 18. maj 2021 kl. 19.30.

Tilmelding skal ske til foreningens mail, roennevangen@gmail.com senest den 16. maj 2021.
Link til mødet vil blive udsendt den 17. maj 2021.
 Indkaldelse
Regnskab og budget