Rererat fra ordinær generalforsamling 2015

Referat af årets generalforsamling den 18. februar 2015 samt bestyrelsens beretning:

 Referat
 Bestyrelsens beretning

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Årets generalforsamling blev afholdt den 18. februar 2015 kl. 19.30 i Sabro Sognegård.
 Indkaldelse til generalforsamlingen
 Fuldmagt til generalforsamlingen

Bestyrelsen modtog 4 forslag, som jf. vedtægterne var modtaget rettidig.

Revideret dagsorden og indkomne forslag er offentliggjort her på hjemmesiden den 9. februar 2015.
 Revideret dagsorden
 Forslag 6a og 6b
 Forslag 6 c
 Forslag 6d

Regnskab og budget som behandles på årets generalforsamling.
 Regnskab 2014
 Budget 2015