Rererat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling 2012

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen torsdag den 24. maj i Sabro Sognegård.

 Referat

 Bestyrelsens beretning for 2011/12

Der blev den 31. maj 2012 afholdt ekstraordinær generalforsamling på “den grønne trekant”, hvor nye vedtægter for grundejerforeningen blev enstemmigt vedtaget.

 Referat

 Nye vedtægter

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2012

Husk at der afholdes ekstraordinær generalforsamling torsdag den 31. maj 2012 kl 19.30 på den grønne trekant foran nr. 1-9.

Den ekstra ordinære generalforsamling skyldes, at der ikke var nok medlemmer tilstede på den ordinære generalforsamling til, at vedtægtsændringerne kunne vedtages jf. pkt 12.1 i de gældende vedtægter. Forslaget blev dog vedtaget på den ordinære generalforsamling med ændring af §23. Derfor er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Afstemning om forslag til vedtægtsændringer ( forslag)

Håber at se jer. Der vil være en kasse øl og en kasse sodavand til at slukke tørsten efter afstemningen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2012

Husk at der afholdes generalforsamling 24. maj 2012 kl 19.30 i Sabro Sognegård.

Revideret dagsorden med indkomne forslag fra medlemmerne er nu klar.
Dagsorden

Er I forhindret i at komme til generalforsamlingen kan følgende fuldmagt evt. benyttes. Fuldmagt

Bestyrelsens forslag

Forslag til vedtægtsændringer

På den stiftende generalforsamling i maj 2011 fik vi vedtaget en meget skrabet udgave af vedtægter for grundejerforeningen. Derfor fremsætter bestyrelsen forslag om nye vedtægter, da vi i det forløbne år allerede er løbet ind i diskussioner, om hvad vi skulle gøre. Desuden vil vi gerne at det blive mere klar hvordan forholdet med parcelforeningerne og grundejerforeningen er.

 Læs forslag til vedtægtsændringer

Forslag om oprettelse af festudvalg

De seneste tre år har vi på Rønnevangen afholdt en sommerfest i august. Alle år har der været fantastisk opbakning blandt vejens beboere, og bestyrelsen opfordrer til, at initiativet fortsættes og gøres til en tradition i grundejerforeningen.

Bestyrelsen lægger således op til, at der nedsættes et festudvalg på næstkommende generalforsamling i maj 2012, som får til opgave at arrangere dette års sommerfest 2012. Så tænk over om I vil melde jer til dette udvalg.

Bilag til generalforsamling

 Indkaldelse til generalforsamling
 Revideret dagsorden med indkomne forslag
 Regnskab 2011
 Budget 2012