Referat fra ordinær generalforsamling 2020

Referat af årets generalforsamling den 24. februar 2020 samt bestyrelsens beretning:
 Referat
 Bestyrelsens beretning

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Årets generalforsamling blev afholdt den 24. februar 2020 kl. 19.30 i Sabro Sognegård.
Indkaldelse
Fuldmagt

Dokumenter til behandling på årets generalforsamling:
Regnskab og budgetter