Referat fra ordinær generalforsamling 2022

Referat af årets generalforsamling den 16. maj 2022 samt bestyrelsens beretning:
Referat
Bestyrelsens Årsberetning

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Årets generalforsamling blev afholdt den 16. maj 2022 kl. 19.30 i “Hytten” Damvej 110A.
 Indkaldelse
Regnskab og budget