Ejerskifte

I tilfælde af ejerskifte ophører medlemskabet af foreningen for den udtrædende ejer på overtagelsesdagen, idet den nye ejer pr. samme dato indtræder i foreningen med den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen.

Begge parter har pligt til at underrette foreningen om ejerskiftet senest pr. overtagelsesdagen.

For udfyldelse af ejendomsmægler skema ved salg af ejendom opkræver grundejerforeningen et gebyr afhængig af tidsforbrug. Gebyret er dog på min. 1.000,-.