Stiftende gereralforsamling 2011

Den 18. maj 2011 blev grundejerforeningen Rønnevangen, Sabro stiftet. Den stiftende generalforsamling blev afholdt hos Interlex Advokater på vegne af Grønvej ApS.

Der blev valgt formand, bestyrelse og suppleant til bestyrelsen (se kontaktoplysninger nederst i brevet). Bestyrelsen har efterfølgende fået et nyt medlem, Thomas Bech Andersen, Rønnevangen 51 og har konstitueret sig selv.

Referatet fra generalforsamlingen samt vedtægterne for grundejerforeningen er vedlagt dette brev. Som I kan se, kunne bestyrelsen ikke godkende referatet fra Interlex Advokater, idet det på flere punkter var mangelfuldt og forkert refereret. Hovedpointen er, at grundejerforeningen ikke vil overtage forpligtelsen til snerydning, før der er kommet endeligt slidlag på vejen. Årsagen til dette er, at grundejerforeningen ikke vil kunne afholde denne udgift med et kontingent på kun 100,- for 2011. Under generalforsamlingen blev dette påpeget flere gange af de tilstedeværende grundejere, hvilket ikke fremgår af referatet fra advokaten. Derfor er referatet godkendt med den efterfølgende mailkorrespondance mellem bestyrelsen og Interlex Advokater som bilag.

 Referat fra stiftende generalforsamling

 Bilag til referat fra stiftende generalforsamling

 Underskrevne vedtægter