Bestyrelsen

Grundejerforeningen "Rønnevangen, Sabro"s bestyrelse består af 6 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen og består p.t. af:

 

Formand:
Kenneth Krabbenhøft, Rønnevangen 57.

Næstformand:
Kent Jeppesen, Rønnevangen 29

Kasserer:
Jan Mehlsen, Rønnevangen 59

Medlemmer:
Tina Breiner Jespersen, Rønnevangen 163
Lene Buhelt Johansen, Rønnevangen 209

Suppleant:
John Lindquist, Rønnevangen 185

Revisor:
Kurt Bjerre, Rønnevangen 39

For en uddybning af bestyrelsens opgaver, se under "Vedtægter", § 18.