Kontingent

Kontingentet bliver fastsat på årets ordinære generalforsamling jf. vedtægterne.

Indbetalingen skal ske til foreningen via indbetalingskort udsendt fra Nets.

Husk at tilmelde indbetalingen til PBS.

Kontingentbetalingen for 2021 opkræves pr. 1. juli med 1.750 pr. medlemsandel, fordelt med 1.500 i kontingent og 250 til vejfonden.